Bestyrelsen

Overordnet ansvar og indflydelse.

Ribisgården er en selvejende institution, hvilket betyder at vores obligatoriske forældrebestyrelse har arbejdsgiverkompetencen, er den øverste myndighed og har det overordnede ansvar for ledelse og økonomi.

Hvis du vil have direkte indflydelse på, hvordan der skal prioriteres i Ribisgården, er det derfor bestyrelsesarbejdet du skal indvolvere dig i. Jo flere forældre, der vil engagere sig, desto bedre.

Bestyrelsen er sammensat af en formand, en næstformand, tre medlemmer og et varierende antal suppleanter. Der er valg til bestyrelsen hvert efterår.

Der afholdes bestyrelsesmøder, med deltagelse af bestyrelse, daglig ledelse og personalerepræsentanter, ca. hver anden måned