Værdigrundlag

Vores fælles værdigrundlag.

I Ribisgården arbejder vi ud fra nogle fælles værdier, som er grundstenen i vores pædagogiske virke med børnene og i vores samarbejde. Vi ønsker at videregive disse værdier til børnene, ved at vise dem brugt i praksis hver dag.

 

Respekt; Vi respekterer og værdsætter hinandens forskellige kompetencer.  Dette giver en god dynamik i huset, og giver børnene gode rollemodeller.

Anerkendelse; Vi arbejder anerkendende - både i forhold til børn og voksne.

Tryghed/empati; Vi er omsorgsfulde, nærværende og humoristiske i mødet med hinanden. Det er vigtigt for os, at man mærker hjertevarme og føler sig velkommen når man er i Ribisgården, hvad enten man er barn eller voksen.

Positivitet; Vi lytter og hjælper hinanden - og tænker positivt i forhold til andres hensigter.

I forhold til samarbejdet med jer som forældre vægter vi:

Samarbejde/tillid/ærlighed; Vi ønsker et godt og ligeværdigt samarbejde omkring jeres barn, så dets muligheder for udvikling og læring er bedst. Vi ønsker et åbent forældresamarbejde.

Professionalisme/engagement; Vi agerer professionelt overfor børn og forældre, og har højt engagement i hverdagen. Vi reagerer på de bekymringer der måtte opstå i forhold til børne- og forældregruppen, og inddrager andre fagpersoner, om nødvendigt.

Faglighed; Vi arbejder fagligt i forhold til vores aftaler og vores pædagogiske praksis - hvor dokumentation er en stor del af hverdagen.

 

Hvis du vil læse meget mere om vores værdier og pædagogiske mål, kan du gå til forsiden, hvor der findes link til vores Pædagogiske Læreplan.