Velkommen i børnehaven

For børn fra ca. 2 år og 9 måneder til ca. 6 år

I børnehaven går der 60 børn, fordelt i tre grupper.

Gul gruppe med 2 pædagoger og 1 pædagogmedhjælper

Grøn gruppe med 2 pædagoger og 1 pædagogmedhjælper

Rød gruppe (før-skolegruppe) med 1 pædagog og 1 pædagogmedhjælper

 

I vores indgangparti er der et galleri med billeder af det faste pædagogiske personale, vikarer, køkkenpersonale samt af ledelsen og institutionens bestyrelse.