Aktivitetsgrupper

Planlagte pædagogiske aktiviteter.

Børnehavens børn er delt op i tre grupper; gul gruppe, grøn gruppe og rød gruppe, som er før-skolegruppen. Rød gruppe dannes hvert år i august/september måned, og består af de børn, som forventes at starte i skole det følgende år. Gul og grøn gruppe er aldersintegrerede, med børn fra ca. 3 til 5 år.

Hver gruppe har et aktivitetsskema, som de planlagte aktiviteter tager udgangspunkt i. Grupperne skiftes til at have aktiviteter, der ligger under kategorierne:

"Turdag med madpakker"

"Værksted/naturværksted"

"Massage, yoga og rytmik"

"Alt i mad"

"Dialogisk læsning" (kun for storegruppen)

Gruppernes aktiviteter følger altid Ribisgårdens overordnede fælles temaer, som fremgår af årsplanen - men tilrettelægges af gruppens tilknyttede personale, så det sikres at børnene mødes præcis, hvor de er, rent udviklingsmæssigt.

På "Torvet", ved siden af køkkenet, hænger gruppernes informationstavler, hvor det altid vil fremgå hvad gruppen har lavet i form af tekst og/eller billeder, tegninger eller andet. Tavlerne dækker en uge ad gangen. Vi opfordrer selvfølgelig til at I læser på tavlen hver dag, så I har mulighed for, sammen med jeres barn, at snakke om dagens begivenheder, og evt se billeder af dagens aktivitet.

Der bliver lagt elektronisk nyhedsbrev ud på "Genvej" hver måned, så I altid kan følge med i gruppernes aktiviteter og fokusområder, og få små sjove historier fra hverdagen. Det er også i nyhedsbrevet, at vigtig information om fx lukkedage, nye initiativer og beslutninger m.v. bliver formidlet til jer.