Kontaktpersoner

Bindeled mellem hjem og institution

Når I starter hos os, bliver jeres familie tilknyttet en kontaktperson fra den gruppe, hvor barnet starter. Vedkommende vil tage imod jer, stå for indkøring, og aftale med jer, hvordan I får den bedst mulige opstart.

Igennem tiden i børnehaven vil kontaktpersonen være med til forældresamtaler med jer, og være den, der følger jeres barns udvikling tættest. Formålet med at have en kontaktperson er, at sikre en rolig, tryg og stabil kontakt mellem os og jer som forældre, så vi sammen kan arbejde for at gøre det allerbedste for jeres barn i dets udvikling frem til skolestart.

 Kontaktpersonen videregiver alle jeres vigtige informationer om jeres barn til det øvrige personale - og I vil til enhver tid kunne tale med alle personaler i jeres barns gruppe om stort og småt i hverdagen.