Praktiske oplysninger

Hvad der er vigtigt, når man har barn i børnehaven.

- Hverdagen i en børnehave er fuld af læring. Man skal blive selvhjulpen og bruge sin krop aktivt både inde og ude. Derfor er det vigtigt at barnet altid har relevant overtøj og fodtøj med efter vejret, og barnets kurv i garderoben skal altid være fyldt med passende skiftetøj - alt sammen med navn i.

- Hvis jeres barn bruger sut, skal I selv medbringe nogle stykker, så der altid er en sut til barnet, hvis det skulle få behov.

- Hvis jeres barn bruger ble, sørger Ribisgården for bleer indtil barnet fylder 3 år - herefter skal I selv medbringe bleer - med tydeligt navn på pakken.

- I skal medbringe et stk. frugt hver dag, som er et supplement til barnets eftermiddagsmåltid (alt frugt fordeles, så alle kan smage alle slags). Frugten afleveres i køkkenet. Der må gerne medbringes for en uge ad gangen.

- Når I afleverer jeres barn, bedes I krydse jeres barn ind på afkrydsnings-sedlen (ligger på pulten på "Torvet") Hvis der er en besked, eller hvis der fx er en anden end jer, der afhenter barnet, kan dette skrives i besked-feltet. Det er også på afkrydsnings-sedlen, at I skal huske at krydse jeres barn ud, når I henter. Det er vigtigt at I får sagt farvel til en personale, når I går hjem.

- Hvis barnets ikke kommer, bedes I ringe til os senest kl. 9 og meddele det (se under "sygdom og fravær").

- Barnet må ikke have snore i fx. hue eller vanter, når det er hos os - af sikkerhedsmæssige årsager.

- Det er vigtigt, at I skriver navn i jeres barns tøj, sko, støvler, sutsko osv. I en stor institution er der mange børn, og meget tøj - det hjælper både os og jer selv, hvis der er navn i, så det kan komme tilbage til jer, hvis det skulle blive væk eller forbyttet. 

- For at sikre, at jeres barn får en god start på dagen, beder vi jer om at aflevere inden kl. 9 eller vente til kl. 9.30, idet vi holder morgensamling i dette tidsrum, og ikke kan modtage barnet imens samlingens aktiviteter står på.

- Det er vores forventning, at I altid sørger for at holde jer opdateret via nyhedsbrevene på "Genvej", samt at I sørger for at jeres kontaktoplysninger og fuldmagter på "Genvej" altid er ajourført.