Forældresamarbejde

Et tæt og konstruktivt samarbejde.

Læs Ribisgårdens forældrevision her

Læs om hjemmelæringsmiljøer her

Alle skal føle sig velkomne i Ribisgården. Det er vigtigt at vi har et godt, tæt  og konstruktivt samarbejde med jer, så vi sammen kan sikre jeres barn de optimale betingelser for et godt institutionsliv.

Dagligdagen: Hver dag vil der være information på informationstavlerne om dagens aktiviteter og evt billeder.

Alle børn og forældre siger "godmorgen" når de ankommer til institutionen - og siger "farvel", når de går igen (og krydser barnet ud på afkrydsningssedlen). På den måde, har personalet hele tiden styr på, hvilke børn, der er i institutionen.

Der skal altid være mindst 2 sæt skiftetøj i barnets kasse og passende overtøj og sko til årstiden. Samt bleer, for de blebørn, der er fyldt 3 år. Forældrene opfordres desuden til at...

- klæde barnet praktisk på.

- at være forberedte på, at der kan kommer pletter på tøjet i form af maling, jord mv.

- skrive navn i alt barnets tøj.

- at samarbejde med os om at lære barnet ansvarlighed for sine ting, ved at støtte barnet i at huske at lægge tøj og ting på rette plads.

- at lede sammen med barnet, hvis noget er blevet væk.

- at kigge i "glemmekassen" en gang imellem.

Når solen skinner, skal barnet have solcreme på ved afleveringen - i løbet af dagen smører personalet institutionens solcreme på.

Børnene må gerne medbringe legetøj hjemmefra i institutionen. Personalet påtager sig dog ikke ansvaret for at det medbragte kommer med hjem igen. I perioder, hvor medbragt legetøj "fylder for meget" i institutionen, kan vi godt beslutte at børnene i en nærmere fastlagt periode ikke må medbringe eget legetøj.

Forældremøder: Der afholdes 2 årlige forældremøder, typisk forår og efterår.

Forældresamtaler: I indbydes til en årlig forældresamtale omkring jeres barns trivsel og udvikling. I fællesskab skal vi vurdere barnet og dets kompetencer og udveksle vigtig viden og information, og evt lave handleplaner for barnet, så vi sammen kan støtte det bedst muligt i dets videre udvikling.

Genvej: Vi bruger Genvej til en del af vores kommunikation med jer som forældre. Bl.a. i form af månedlige nyhedsbreve, billeder o.lign. Det er vores forventning at I aktivt bruger Genvej, og at I løbende sørger for at opdatere kontaktoplysninger og fuldmagter.