Kontaktpersoner

Bindeled mellem hjem og institution

Når I starter hos os, bliver jeres familie tilknyttet en kontaktperson fra vuggestuen. Vedkommende vil tage imod jer, stå for indkøring, og aftale med jer, hvordan I får den bedst mulige opstart. Igennem tiden i vuggestuen vil kontaktpersonen være med til forældresamtaler med jer, og være den, der følger jeres barns udvikling tættest. Formålet med at have en kontaktperson er, at sikre en rolig, tryg og stabil kontakt mellem os og jer som forældre, så vi sammen kan arbejde mod at gøre det allerbedste for jeres barn i dets udvikling. Kontaktpersonen videregiver alle jeres vigtige informationer om jeres barn til det øvrige personale - og I vil til enhver tid kunne tale med alle personaler på jeres barns stue om stort og småt i hverdagen.

Umiddelbart inden børnehavestart vil jeres kontaktperson fra vuggestuen afholde en forældresamtale (overgangssamtale) med jer - her vil barnets tildelte kontaktperson fra børnehaven også deltage, og I vil få mulighed for at høre lidt om livet i børnehaven, samt videregive vigtige informationer til netop den person, som skal tage imod jer og jeres barn når i starter i vores børnehave. Dette gør vi for at sikre, at overgangen bliver så tryg som muligt, og for at give jer et indblik i det samarbejde vuggestuen og børnehaven har omkring jeres barn.