Praktiske oplysninger

Indkøring - og hvad der er vigtigt, når man har barn i vuggestuen.

Inden I starter:

Inden I starter i Ribisgården, er I meget velkomne til at ringe til os og aftale tid til en rundvisning - vi viser meget gerne frem!

Vi forventer at I har ca. to uger til indkøringen af jeres barn, men tager selvfølgelig individuelle hensyn, som vi aftaler os frem til, når I kommer.

Vi tilpasser os det enkelte barns søvn- og spiserytme, hvis der er behov for flere lure i løbet af dagen, og køkkenet tilbyder fx. mos til de allermindste børn, der starter.

Prøv gerne at lade barnet blive passet af andre inden det starter i vuggestue, så det er bekendt med at blive overladt til andre end jer - og ved at I kommer tilbage igen.

Indkøring:

Selve indkøringen aftaler I med stuen i løbet af de første dage barnet er her sammen med jer - vi snakker om barnets rytmer, rutiner, søvn- og spisevaner, og trapper langsomt op i.f.t. den tid barnet er her, prøver at lægge barnet til at sove her osv. Det vil være individuelt hvor meget barnet kan klare, så ingen indkøringer er ens - og vi forstår vigtigheden af at både I og barnet er trygge ved den nye situation. Det er vigtigt at I udfylder jeres kontaktoplysninger på "Genvej", så vi altid har de rigtige telefonnumre til at kontakte jer, hvis det bliver nødvendigt - samt at I giver de nødvendige tilladelser, bl.a. til brug af fotos, ture ud af huset m.v.

Typisk vil I være her om formiddagen sammen med barnet de første par dage. De efterfølgende dage kan barnets så være her alene om formiddagen, måske spise frokost med os inden I kommer og henter - og efter en lille uge kan barnet prøve at sove til middag i vuggestuen. I starten er det godt med korte dage for barnet, så det kan nå at vænne sig til alt det nye, og vi oplever at det er godt "givet ud", da det giver en rolig og tryg vuggestuestart.

Efter indkøring:

- Hverdagen i en vuggestue er fuld af læring. Man skal blive selvhjulpen og bruge sin krop aktivt både inde og ude. Derfor er det vigtigt at barnet altid har relevant overtøj og fodtøj med efter vejret, og barnets kasse på stuens badeværelse skal altid være fyldt med passende skiftetøj - alt sammen med navn i.

- Giv os meget gerne besked hvis barnet fx. er kommet sent i seng, har sovet dårligt, har slået sig hjemme, ikke har spist morgenmad, er ved at få nye tænder eller andre relevante ting, der kan have betydning for barnets dag i vuggestuen - så kan vi bedst muligt tage hensyn til det.

- Barnet skal have egne sutter med og evt. sovedyr, putteklud ell.lign.

- I skal medbringe et stk. frugt hver dag, som er et supplement til barnets eftermiddagsmåltid (alt frugt fordeles, så alle smager alle slags)

- Når I afleverer jeres barn, bedes I skrive på stuens afkrydsnings-seddel på pulten i garderoben hvornår, og af hvem, barnet afhentes igen. Bliver I forsinket, så ring gerne og sig det til os, så vi ikke bliver bekymrede. Det er vigtigt at I får sagt ordentligt farvel til personalet, når I henter (også selvom det ikke er fra egen stue), og krydser barnet ud, når det forlader Ribisgården.

- Hvis barnets ikke kommer, bedes I ringe til os senest kl. 9 og meddele det (se under "sygdom og fravær").

- Barnet må ikke have snore i fx. hue eller vanter, når det er hos os - af sikkerhedsmæssige årsager.

- Det er vigtigt, at I skriver navn i jeres barns tøj, sko, støvler, sutsko osv. I en stor institution er der mange børn, og meget tøj - det hjælper både os og jer selv, hvis der er navn i, så det kan komme tilbage til jer, hvis det skulle blive væk eller forbyttet. 

- Det er vores forventning, at I altid sørger for at holde jer opdateret via nyhedsbrevene på "Genvej", samt at I sørger for at jeres kontaktoplysninger og fuldmagter på "Genvej" altid er ajourført.