Venskabsgrupper

Målrettede aktiviteter.

Om formiddagen bliver børnene i vuggestuen opdelt i 4 grupper, på tværs af stuerne - efter alder og udvikling.

Dette gør vi for at støtte børnene i at danne venskaber som rækker udenfor deres egen stue, og for bedre at kunne målrette en aktivitet til de enkelte aldersgrupper.

Grupperne har, mandag til torsdag, på skift aktiviteter, som hører under kategorierne;

"Musik og sang"

"Kreativt værksted"

"Turdag"

"Rytmik, yoga og dans"

Om fredagen starter formiddagen altid med fællessang for alle grupper ude på vores gang - ofte udfra temaer (kroppen, dyr, fastelavn, jul osv.), men udspringer ligeså ofte fra børnenes egne ønsker og spontane ideer.

Gruppernes aktiviteter følger altid Ribisgårdens overordnede fælles temaer, som fremgår af årsplanen - men tilrettelægges af gruppens tilknyttede personale, så det sikres at børnene mødes præcis, hvor de er, rent udviklingsmæssigt.

Gruppen med de ældste børn vil typisk have mange besøg i børnehaven og lege på børnehavens legeplads, så det bliver en blid overgang for dem at skulle skifte fra vuggestuen til børnehaven. Ved skift fra vuggestue til børnehave tilstræbes det altid, at barnet starter samtidig med et eller flere børn fra sin venskabsgruppe, for at øge trygheden i overgangen.

 

 Der bliver lagt elektronisk nyhedsbrev ud på "Genvej" hver måned, så I altid kan følge med i gruppernes aktiviteter og fokus områder, og få små sjove historier fra hverdagen. Det er også i nyhedsbrevet, at vigtig information om fx lukkedage, nye initiativer og beslutninger m.v. bliver formidlet til jer.